Házirend

Tájékoztatjuk a fürdővendégeket,

hogy a fürdő belépőjegy megvásárlásával illetve a fürdőszolgáltatások bármelyikének igénybevételével a házirend szabályainak betartása számukra is kötelezővé válik!

A fürdő szolgáltatásait igénylők kötelesek a házirend szabályait megtartani. Aki a házirendben foglaltak betartását nem vállalja, attól a szolgáltatás megtagadható. Azt a személyt, aki a HÁZIREND-ben foglaltakat megsérti, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni.

Üzemeltető

Balaton-parti Kft. Siotour Ágazat

8600 Siófok

Petőfi sétány3

Tulajdonos

Siófok Város Önkormányzata
8600 Siófok, Fő tér 1.


Közegészségügyi felügyeleti szerv

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
8600 Siófok Koch R. u.11.

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat

 • Siófok Város Jegyzője
  8600 Siófok, Fő tér 1.
  Telefon: 06-84/504-100

 • Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
  7400 Kaposvár, Fő u. 57.
  Telefon: 06-82/424-151

 • Somogy Megyei SKIK mellett működő Békéltető Testület
  7400 Kaposvár, Anna u. 6.
  Telefon: 06-82/501-000

Általános rendelkezések

 • A Fürdő területén a szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat ellátó alkalmazottak alapvető feladata a fürdővendégek kulturált és szakszerű kiszolgálása, valamint a vendégek zavartalan pihenésének biztosítása.
 • A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, minőségére, vagy a szolgáltatást végző alkalmazott magatartására vonatkozóan észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni.
 • A Vásárlók könyve (Panaszkönyv) a pénztáraknál áll a vendégek rendelkezésére. A Vásárlók könyvét a vendég kérésére rendelkezésére kell bocsátani, a beírásban akadályozni nem lehet. A fürdőre vonatkozó, minden olvasható, névvel és pontos címmel ellátott panaszbejegyzést a fürdőigazgató köteles kivizsgálni, panaszra, észrevételre, javaslatra vonatkozó szabályok alapján intézkedni, valamint írásos választ küldeni az előírt határidőn belül.
 • A belépőjegy kiadása legkésőbb a fürdő zárását megelőzően 1 órával történhet. Ettől az időponttól kezdve fürdés céljából a fürdőegység terültére lépni nem lehet.
 • A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott (pénztáros, uszodamester, pultos masszőr stb.) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyent a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg. A Siotour Kft. alkalmazottainak utasításait, útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.

 • A Galerius Élményfürdő és Wellness Központ teljes területén papucs használata kötelező! Kérjük, legyenek különös figyelemmel arra, hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye. Fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt.

 • A balesetek elkerülése érdekében fentieken túl kérjük, tartsák be a személyzet és a figyelmeztető táblák utasításait.

 • A Siotour Kft. rendkívüli esetben, vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat vagy azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját a Siotour Kft. nem téríti vissza.

 • Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét – kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik intézkedésre jogosultak és kötelesek. A vendégek biztonsága érdekében a Galerius Fürdő területe kamerákkal ellenőrzött. Csoportos látogatás, illetve fürdőzés esetén a csoport vezetője a felelős a jegyváltásért és a csoport tagjaiért.

 • Az üzemidőtől a fürdő vezetősége indokolt esetben (műszaki hiba, vízhiány, stb.) eltérhet, amelyről a pénztárnál kifüggesztett hirdetményen értesíti a vendégeket.

 • A vendég hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért nem vállalunk felelősséget.

 • Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a téli időszakban kedvezőtlen időjárási feltételek esetén a kültéri medencét üzemen kívül tartsa, amelyről a vendégeket a pénztárnál tájékoztatja.

 • A szaunákban a fürdőruha viselése nem kötelező, ajánlott viselet a szauna lepedő.

 • A szauna használatára irányadó a szauna részlegben kifüggesztett szauna etikett.

 • Üzemeltető fenntartja a jogot egyes szaunákban rövid időre zártkörű rendezvény, szauna program tartására, melyről a vendégeket értesíti.

Az Üzemeltető köteles:

 • A medencéknek a 37/1996. (X.18.) NM. rendelete által előírt vízminőségét, a medencék vizének hőfokát, a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását és fertőtlenítését biztosítani.
 • A vendégek rendelkezésére bocsájtani az előírásoknak megfelelően előkészített, feltöltött és hőfokra állított fürdőmedencéket.
 • A medencékhez szakképzett uszodamestereket biztosítani.
 • A nyitva tartás idejére szakképzett elsősegélynyújtót alkalmazni, annak személyét és a helyiséget ahol megtalálható a pénztáraknál kifüggeszteni.
 • A fürdő egységeinek nyitvatartási idejét a vendég részére jól látható módon és helyen, az egységek bejáratánál és a pénztáraknál kell elhelyezni.
 • A belépőjegy árak és a térítéses szolgáltatások díjszabását a pénztáraknál táblázatos formában kifüggeszteni.
 • Az esetleges árváltoztatást az ártáblán vagy hirdetményen közölni kell. Fel kell tüntetni, hogy a jegyárak az ÁFA-t is tartalmazzák, továbbá a jegyárak mely naptári időponttól érvényesek.

Fürdővendég beléptetés:

 • A Galerius Élményfürdő és Wellness Központ létesítményeit, élményelemeket, különös tekintettel az Anakonda illetve Péntek 13 Óriáscsúszdára, mindenki csak saját felelősségére használhatja. Az élményelemek működését az üzemeltető szabadon szabályozhatja.
 • 16 év alatti gyermekek kizárólag szülői, vagy felnőtt kísérettel léphetnek be a fürdő területére. A szülő, illetve a felnőtt kíséret állandó felügyelete mellett és felelősségére vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait, használhatják medencéit.
 • A 12 éven aluli gyermekek részére a termálvizes medencék használata nem ajánlott.
 • A belépőjegy ára a vendég kiszolgálását is magában foglalja, ezért az Üzemeltető alkalmazottja semmiféle más juttatást nem kérhet, és nem várhat el.
 • A szolgáltatás a vendégek részére érkezésük sorrendjében áll rendelkezésre.
 • A fürdő területén a vendégek csak érvényes chip kártyás karórával tartózkodhatnak. Az üzemeltető, Siotour Kft. alkalmazottai bármikor jogosult a szolgáltatás igénybevételének jogosságát ellenőrizni.
 • Az elveszett vagy megrongálódott karóráért 2000 Ft pótdíjat kell fizetni.
 • A belépőjegyek,- az időkorlátozás nélküliek is- egy alkalomra szóló belépésre jogosítanak. A beléptető rendszeren kívülre csak a chipkártyás karóra leadása és az egyenleg kiegyenlítése után léphetnek ki vendégek.
 • A 4 év alatti gyermekek a Galerius Fürdő területére ingyenesen léphetnek be, azonban a medencéket kizárólag állandó szülői felügyelet mellett és a szülők felelősségére vehetik igénybe. A szülő/kísérő a 4 év alatti gyermek életkorát hivatalos okmánnyal igazolni köteles (pl. TAJ Kártya, lakcím kártya stb.)
 • Az épületen belül valamennyi szolgáltatást a chip kártyás karórával lehet igénybe venni. A szolgáltatás igénybe vételét a vendég a kinyomtatott bizonylaton aláírásával igazolja, készpénzforgalom a fürdőben kizárólag a földszinti pénztáraknál történik.
 • Érvénytelen jeggyel, bérlettel belépni szándékozókkal szemben az Üzemeltető eljárást kezdeményezhet, illetve megtagadhatja a szolgáltatást.
 • Amennyiben a fürdőbe érkező vendégek megjelenésére és ápoltságára nézve higiéniás kifogás merül fel, illetve vélelmezhető, hogy a mások által használt, közös helyiségeket és fürdőmedencéket nem rendeltetésszerűen tudják használni, azok számára a fürdő területére való belépés megtagadható illetve szükség esetén a fürdő területéről eltávolíthatók.
 • A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező!
 • 14 éven aluli gyermekek részére a szaunavilág területére való belépés és ott-tartózkodás tilos!.
 • Az alagsori szauna oázisban a gyermekek kizárólag a sóbarlangot illetve a tengeri levegős kabint látogathatják, érvényes sóbarlang belépővel.

Közegészségügyi feltételek:

A népjóléti miniszter 37/1996. (X.18.) NM. rendelete alapján a közfürdőt nem látogathatják:

 • a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
 • a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőr elváltozással járó betegségben szenvedő,
 • az ittas, a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.

A fürdőben saját vendéglátó egység működik, amely a vendégek kultúrált és közegészségügyileg megfelelő étel és ital ellátásáról, a fogyasztás megfelelő körülményeiről gondoskodik, ezért nem hozhatók be a fürdő területére élelmiszerek és italáruk, kivéve a gyárilag csomagolt bébiételeket. A Snack Bárban vásárolt élelmiszerek kizárólag a Snack Bár területén fogyaszthatók el.

Kártérítés

 • Az értékmegőrzőben a megadott értékhatárig az ott elhelyezett tárgyakért és értékekért az Üzemeltető anyagi felelősséget vállal.
 • Az Üzemeltető a fürdő területén, valamint az öltözőszekrényekben elhelyezett ruházatért, személyes tárgyakért ékszerért, készpénzért, értékpapírokért, gépjármű indítókulcs, lakáskulcs, mobiltelefon stb. nem vállal felelősséget. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • Az egyes csúszdákat csak az ott elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint szabad használni.
 • A fürdőruhákban – pl: a csúszdákon, élményelemeken - keletkezett esetleges károkért kártérítés nem jár.
 • A belépéshez biztosított chip kártyás karkötő valamint a törölköző elvesztése esetén a kifüggesztett és a díjjegyzékben szereplő kártérítést kell fizetnie a fürdővendégnek.
 • Aki a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területéről eltávolítható.

Tilos a fürdő területén:

 • Fegyvert, mérgező anyagot vagy egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot és eszközt behozni.
 • Az öltözőkben, medencékben, pihenőkben valamint medenceterekben étkezni, szemetelni, a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
 • A medencékbe törékeny tárgyat, vagy baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni.
 • Állatot behozni.
 • A nyugágyakat törölközővel, egyéb használati tárggyal lefoglalni.
 • A szaunákba 14 éven aluliaknak bemenni.
 • Fürdőruha nélkül vagy utcai ruhában fürdeni.
 • A közös fürdőmedencéket előfürdő, zuhany használata nélkül igénybe venni.
 • A közös medencék lépcsőlejáratát elfoglalni.
 • A medencék vízébe oldalról beugrálni mások nyugalmát zavarni és a medence használatban akadályozni és veszélyeztetni.
 • A közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni.
 • Dohányozni, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével.
 • A medencetérben étkezni tilos!

A HÁZIREND-et az élményfürdő pénztárában, teljes terjedelemben kell a fürdővendégek kérésére rendelkezésére bocsájtani. A pénztáraknál a házirend legfontosabb szabályairól kivonatot kell készíteni és jól látható helyen kifüggeszteni.

Siófok, 2012. szeptember 01.

Balogh Renáta
Fürdővezető

Close
Ugrás az oldal tetejére